Mi smo AS – AS Beoline

Mi smo AS

Naš kolektiv se sastoji od odlučnih i samouverenih pojedinaca koji zajedno čine nepobedivu celinu. Na svakom koraku pratimo svoju misiju, koja brigu o Vašem zadovoljstvu stavlja u prvi plan.

AS VREDNOSTI

Osnovi našeg identiteta su vrednosti, na kojima
gradimo kulturu preduzeća:

KVALITET

ODGOVORNOST

POŠTENJE

POŠTOVANJE

SAMOPOUZDANJE

OPUŠTENOST

AS MISIJA

Odgovorno, predano i sa strašću, nudimo vam odličnu kafu, kvalitetne grickalice i napitke 24/7, pažljivo odabrane i pripremljene za vaš trenutak dana.

Moj trenutak dana!