Lična karta – AS – BEOLINE TRADE

PODACI O PREDUZEĆU

NAZIV PREDUZEĆA

Preduzeća za spoljnu i unutrašnju trgovinu proizvodnju i usluge «Beoline Trade» d.o.o.

SKRAĆENI NAZIV PREDUZEĆA

BEOLINE TRADE d.o.o.

SEDIŠTE PREDUZEĆA

Grmeč 1 Nova 16, 11080 Beograd (Zemun)

TELEFON

+ 381 11 261 44 49

FAX

+ 381 11 261 44 50

E-MAIL

info@as-beoline.rs

MATIČNI BROJ

06536816

PORESKI BROJ

100103371

ŠIFRA DELATNOSTI

4799

REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

BD 209918/2006

POSLOVNI RAČUN

160-264325-76 Banca Intesa