AS ZA NAŠU PLANETU – AS Beoline

AS ZA NAŠU PLANETU

Za našu planetu 

U AS-u preduzimamo korake da sačuvamo našu planetu

U AS-u smo godinama svesni da male promene utiču na sredinu u kojoj živimo. Na nama, kao pojedincima, je da počnemo da menjamo svoje navike i da preduzmemo male korake da spasemo našu planetu. Sa ovom svešću stvorili smo AS pokret za očuvanje naše planete. Pokret, koji smo nazvali AS za našu planetu, postavili smo na veoma važno mesto u kompaniji. AS za našu planetu postao je jedan od tri razvojna stuba AS brenda.

Snažna posvećenost AS pokreta našoj planeti

Čvrsto smo se obavezali da svoje reči potkrepimo delima. Aktivni smo u nekoliko oblasti zaštite životne sredine.

  • Ponuda proizvoda u ekološki prihvatljivijoj ambalaži.
  • Briga o odvojenom prikupljanju ambalaže i uključivanju u lanac reciklaže.
  • Ponuda proizvoda lokalne selekcije.
  • Ponuda BIO proizvoda.
  • Lokalno prisustvo AS poslovnih jedinica i kratke rute isporuke.

Učestvujte u aktivnostima AS za našu planetu

1. UPOTREBI SVOJU ŠOLJA

AS je u 2019 g. započeo kampanju širom Slovenije, a kasnjie i Srbije. Na odabranim AS mašinama možete pronaći nalepnicu UPOTREBI SVOJU ŠOLJU, što znači da mašina ima mogućnost korišćenja sopstvene čaše. Pozivamo vas da iskoristite ovu priliku i na ovaj način pomognete našem zajedničkom cilju da smanjimo potrošnju čaša za jednokratnu upotrebu.

Upotrebi svoju šolju

 

2. KANTE ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA

Veoma je važno da svaki komad otpada nađe svoje mesto u namenskoj kanti. U AS-u se trudimo da naša prodajna mesta budu opremljena namenskim kantama za odvojeno sakupljanje otpada, ali vas molimo da se i vi korisnici potrudite da ambalažu stavite u namensku kantu. Na ovaj način će otpadna ambalaža naći put do reciklaže, a pre svega neće završiti u moru ili šumi.

 

Misao koju ASi živimo u svim oblastima našeg delovanja i tom prilikom pozivamo vas da nam se pridružite:

„Tako malo je potrebno da postaneš pravi AS! Zajedno smo jači.“